Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem

Jesteśmy tu, by pomagać.

Nasza Misja i Cel

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało  w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym naszej organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących.

Nasze główne zadania to zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym w kontaktach z otoczeniem. W tym celu profesjonalną bezpłatną pomocą służą nasi specjaliści – certyfikowani tłumacze języka migowego (T1), tłumacze wywodzący się ze środowiska osób niesłyszących, a także psycholog, pedagog posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, oraz wykładowcy języka migowego.

Propagujemy również działania zmierzające do integrowania osób z wadą słuchu ze środowiskiem społecznym słyszących poprzez organizowanie różnorodnych nieodpłatnych zajęć m.in. warsztatów fotograficznych, psychologicznych, tanecznych, teatralnych, gry na bębnach etnicznych, zajęć sportowych, zajęć kabaretowych – Kabaret „Kaktus na Ostro” itp. oraz różnorodnych imprez integrujących osoby niesłyszące i słyszące jak np. imprezy taneczne, bale sylwestrowe, imprezy okolicznościowe, ogniska, kuligi, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe itp.

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest organizowanie kursów języka migowego na wszystkich poziomach (podstawowym, doskonalącym, zaawansowanym). Nasze kursy przygotowane są z myślą o wszystkich osobach, instytucjach, czy podmiotach, które są zainteresowane nauką języka migowego i chcą nauczyć się podstawowej komunikacji z osobami z wadami słuchu.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.20/00033/2012

Miejsce prowadzenia działalności SPN „MIG-iem”

Terenem działań Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo podlaskie.

Nasi tłumacze języka migowego udzielają wsparcia w ramach Ośrodka Rehabilitacji Społecznej Niesłyszących, który mieści się w Białymstoku przy ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok.13.

Pomoc tłumaczy języka migowego świadczona jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Ponadto dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i sobotę w godzinach 15:00 – 19:00 organizowane są spotkania grupowe osób niesłyszących i niedosłyszących.

Oferujemy:

  • Bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego we wszystkich obszarach życia
  • Różnego rodzaju zajęcia grupowe, warsztaty, imprezy okolicznościowe integrujące środowisko ludzi nieesłyszących i słyszących
  • Kursy języka migowego na wszystkich poziomach

Skład Zarządu SPN MIG-iem

Urszula Minta

Prezes Stowarzyszenia

Joanna Zembrowska-Wojno

Wiceprezes Stowarzyszenia

Dorota Sidorowicz

Skarbnik Stowarzyszenia

Justyna Mancewicz

Sekretarz Stowarzyszenia

Remigiusz Czygier

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie Migam się od Ojczystego”.…

Czytaj dalej

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8 -15 lat Zapraszamy…

Czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spektaklU finałowego „Migamy Mickiewicza”

Projekty

+
Zrealizowanych projektów

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV – DRUGI okres

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV – pierwszy okres

„Ponad Ciszą” – spektakl z udziałem osób niesłyszących

MIG-iem - nasz kanał na Youtube

Ostatnio dodane filmy

Najpopularniejsze filmy

Zespół MIG-iem

Nie mogliście trafic w lepsze ręce

Urszula Minta

Tłumacz języka migowego

Joanna Zembrowska-Wojno

Tłumacz języka migowego

Tomasz Wojno

Tłumacz języka migowego

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem

15-879 Białystok

ul. Stołeczna 25 lok. U8

Telefony:

  • Urszula Minta – 606 251 269
  • Joanna Zembrowska-Wojno – 797 923 031

email: spn.migiem@gmail.com

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank

69 2490 0005 0000 4500 1125 8023

[wpforms id="9481"]
Skip to content