Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV

Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „”Mig-iem” zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu do udziału w projekcie pn. ”Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV” Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PFRON w okresie 01.04.2021r. – 01.03.2023r.

Więcej informacji

Skip to content