Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem V

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „”Mig-iem” zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu do udziału w projekcie pn. ”Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem V”

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PFRON w okresie 01.04.2023r. – 31.03.2026r. I okres od 01.04.2023r do 31.03.2024r. II okres od 01.04.2024r do 31.03.2025r. III okres od 01.04.2025r do 31.03.2026r. Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia i pomocy instruktorów ds. rehabilitacji – tłumaczy języka migowego  w załatwianiu spraw życia codziennego (m.in. udzielanie wsparcia w załatwianiu spraw życiowych m.in.: socjalnych i bytowych, rodzinnych, dotyczących rehabilitacji, zdrowia, edukacji, urzędowych, zawodowych, prawnych, wyjaśnienie zasad pisania podań, pism, wypełniania dokumentów itp., oraz chciałbyś wziąć udział w realizowanych zajęciach grupowych m.in.: 1. Tematyczne spotkania informacyjne, gdzie poruszane będą ważne kwestie dotyczące: „Prawa”, „Bezpieczeństwa”, „Świata wokół nas” 2. Zdrowa kuchnia – wspólne przyrządzanie prostych, zdrowych dań przekąsek, sałatek itp., wymiana receptur i pomysłów na zdrową kuchnię. 3. Zajęcia integracyjno–kulturalne – spotkania i imprezy okolicznościowe m.in. Tłusty Czwartek, Międzynarodowy Dzień Głuchego, Andrzejki, Wigilia itp. 4. Akademia zdrowia - metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, promowanie szeroko pojętej profilaktyki, zdrowego stylu życia itp. 5. Zrób to sam, czyli warsztaty rękodzieła - samodzielne tworzenie i ozdabianie różnorodnych przedmiotów użytkowych, tworzenie kosmetyków i świec naturalnych itp. 6. My Głusi - wzrost świadomości BO na temat praw osób Głuchych, Kultury Głuchych i jej przejawów (m.in. historia, sztuka itp.) 7. Interaktywni – zajęcia z zakresu posługiwania się aplikacjami, nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi, pozyskiwanie informacji i załatwianie spraw przez Internet, umiejętności tworzenia i obróbki filmu i fotografii. 8. Porozumienie i komunikacja - usprawnianie komunikowania się BO w języku polskim - gramatyka, krótkie teksty pisane itp. (język polski jest dla niesłyszących językiem obcym). ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO BIURA !!! Zapraszamy codziennie od 08:00 – 16:00 oraz 1 razy w tygodniu do godziny 19.00. Więcej informacji i zapisy w biurze przy ul. Stołeczna 25 lok.U8 15-879 Białystok , e-mail:spn.migiem@gmail.com. Harmonogram Rekrutacja do projektu 01.04.2023r. – 30.04.2023r. Zajęcia indywidualne i grupowe 01.04.2023r. – 01.03.2026r.

Skip to content