Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem II

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „Mig-iem” zaprasza osoby  z niepełnosprawnością słuchu do udziału w projekcie pn.

”Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem II”

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PFRON w okresie 01.04.2017r. – 01.03.2019r.

Jeżeli jesteś osoba niesłyszącą lub niedosłyszącą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia i pomocy instruktorów ds. rehabilitacji – tłumaczy języka migowego  w załatwianiu spraw życia codziennego (m.in. udzielanie wsparcia w załatwianiu spraw życiowych m.in.: socjalnych i bytowych, rodzinnych, dotyczących rehabilitacji, zdrowia, edukacji, urzędowych, zawodowych, prawnych, wyjaśnienie zasad pisania podań, pism, wypełniania dokumentów itp., oraz chciałbyś wziąć udział w realizowanych zajęciach grupowych (m.in. zajęcia doskonalące z posługiwania się językiem polskim, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi – komputer, tablet, smartfon; spotkania informacyjne, zajęcia integracyjno – kulturalne itp)., zgłoś się do naszego biura.

Zapraszamy codziennie od 08:00 – 16:00 oraz 2 razy w tygodniu do godziny 19.00.

Więcej informacji i zapisy w biurze przy ul. Choroszczańskiej 31 lokal 15, e-mail:spn.migiem@gmail.com.

Harmonogram

  • Rekrutacja do projektu 01.04.2017r. – 30.04.2017r.
  • Zajęcia indywidualne i grupowe 04.2017r. – 01.03.2019r.
PIERWSZY OKRES GALERIA ZDJĘĆ
PIERWSZY OKRES GALERIA ZDJĘĆ
Skip to content