Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „”Mig-iem” zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu do udziału w projekcie pn.

”Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III”

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PFRON w okresie 01.04.2019r. – 01.03.2021r.

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia i pomocy instruktorów ds. rehabilitacji – tłumaczy języka migowego  w załatwianiu spraw życia codziennego (m.in. udzielanie wsparcia w załatwianiu spraw życiowych m.in.: socjalnych i bytowych, rodzinnych, dotyczących rehabilitacji, zdrowia, edukacji, urzędowych, zawodowych, prawnych, wyjaśnienie zasad pisania podań, pism, wypełniania dokumentów itp., oraz chciałbyś wziąć udział w realizowanych zajęciach grupowych m.in.:

  • Kreatywne warsztaty EKO : tworzenie przedmiotów użytkowych z surowców wtórnych (plastik, szkło, drewno itp.), warsztaty kosmetyki naturalnej, tworzenia mydeł i świec sojowych itp.
  • Szkoła dobrych manier: warsztaty z zakresu zasad właściwego zachowania, savoir – vivre, wizażu itp.
  • Jestem interaktywny: warsztaty z zakresu posługiwania się aplikacjami, nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi – komputer, tablet, smartfon, fotografii i filmu, tworzenia wideobloga i publikacji go w sieci, pozyskiwania informacji i załatwiania spraw przez Internet itp.
  • Porozumienie i komunikacja: usprawnianie komunikowania się BO w języku polskim – gramatyka, krótkie teksty pisane itp.
  • Tematyczne spotkania informacyjne z przedstawicielami instytucji publicznych m.in. Służby Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, urzędów itp., gdzie poruszane będą ważne dla BO kwestie. Obszary tematyczne: „Zdrowe ciało”, „Moje prawa”, „Moje bezpieczeństwo”
  • W grupie raźniej: tworzenie grupy wsparcia, wspólne rozwiązywanie zgłaszanych problemów, szukanie dróg wyjścia, zacieśnianie relacji, motywowanie i podejmowanie aktywności itp.
  • Ćwicz umysł: warsztaty z zakresu technik poprawiających pamięć, gry logiczne ćwiczące umysł i rozwijające koncentrację
  • Zajęcia integracyjno–kulturalne: cykl spotkań i imprez okolicznościowych m.in. Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Międzynarodowy Dzień Głuchego, Andrzejki, Wigilia, kuligi, ogniska itp.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO BIURA !!!

Zapraszamy codziennie od 08:00 – 16:00 oraz 2 razy w tygodniu do godziny 19.00.

Więcej informacji i zapisy w biurze przy ul. Zwycięstwa 8E 15-703 Białystok ,

e-mail:spn.migiem@gmail.com.

Harmonogram

  • Rekrutacja do projektu 01.04.2019r. – 30.04.2019r.

Zajęcia indywidualne i grupowe 01.04.2019r. – 01.03.2021r.

GALERIA ZDJĘĆ PIERWSZY OKRES
DRUGI OKRES
Skip to content