Projekty zrealizowane

2023

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2022

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Głusi na folkowo”  zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Migać każdy może VII” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Migamy Mickiewicza” – zadanie dofinansowane przez MKiDN w ramach programu „Ballady i Romanse”, Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarząd Województwa Podlaskiego „Aktywni Kreatywni Głusi” – zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem ROPS ze środków PFRON

„Międzynarodowy Dzień Głuchych – impreza kulturalno – rekreacyjna dla osób niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem ROPS ze środków PFRON

2021

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dostępność dla głuchych” – zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

„Migać każdy może VI” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Ponad Ciszą” – zadanie dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

„Teraz Głusi” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Zarząd Województwa Podlaskiego.

2020

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” – Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

„Rytmy w ciszy” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarząd Województwa Podlaskie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalne”

„Nie Migam się od Kultury” – zadanie dofinansowane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”

„Migać każdy może V” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Jestem interaktywny” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Ożywić kadr” – zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego (ROPS)

2019

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem III” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Przez sport do zdrowia”- zadanie dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Pracownia rozwoju, porozumiewania i komunikacji dla osób głuchych IV” – zadanie dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Nie jestem Głuchy na Moniuszkę” – zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Moniuszko 2019 – Promesa”

„Nie jestem Głuchy na Kulturę” – wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”

„My Głusi” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

„Aktywny Głuchy Senior II” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

2018

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem II” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Żyć aktywnie – zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo”– zadanie dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Legendy o śledziach” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

„Aktywny Głuchy Senior” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Akcja komunikacja” – zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

„Migać każdy może III” zadanie finansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku ze środków finansowych PFRON

„Dziadek” – zadanie dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

2017

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem II” zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Nie migamy się od sportu” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Pracownia rozwoju porozumiewania się i komunikacji dla osób głuchych III” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Dziadek” – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarząd Województwa Podlaskiego, Muzeum Historii Polski w Warszawie

„Seniorzy razem” – zadanie dofinansowane Zarząd Województwa Podlaskiego (ROPS)

„Migawki” – zadanie dofinansowane Zarząd Województwa Podlaskiego

„Aktywni seniorzy” – zadanie dofinansowane Prezydenta Miasta Białegostoku

„Migać każdy może II” zadanie finansowane Prezydenta Miasta Białegostoku ze środków finansowych PFRON

„Głusi na planie” – zadanie dofinansowane Zarząd Województwa Podlaskiego

„Głusi.net” – zadanie dofinansowane Zarząd Województwa Podlaskiego (ROPS) ze środków finansowych PFRON

2016

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem” zadanie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Głusi na start” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Pracownia rozwoju porozumiewania i komunikacji dla osób głuchych II” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Wilki” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

„Teatr gestów” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Migamy się od starości” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Migać każdy może – kursy języka migowego” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

2015

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem” zadanie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Żyć bez ryzyka HIV/AIDS” projekt finansowany przez firmę Gilead Sciences Poland Sp. z o.o

„Więzienie świata” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Więzienie świata” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Więzienie świata” zadanie dofinansowane przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

„Przez sport do doskonałości” – zajęcia sportowe z udziałem osób niesłyszących i niedosłyszących zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Marsz na orientację Głuchych” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny „Szlakiem Piastowskim” osób z niepełnosprawnością słuchu” – zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego

„Poezja ciszy” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku

„Zajęcia sportowe dla osób niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Pracownia rozwoju porozumiewania się i komunikacji dla osób niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Aktywizacja, edukacja, rozwój osób z niepełnosprawnością słuchu” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Koło Historyczne Głuchych” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)

2014

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem” zadanie finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Żyj na sportowo” – zajęcia sportowe z udziałem osób z wadami słuchu – zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Wytańczyć ciszę” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku Województwa Podlaskiego

„Cisza na planie” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Nie jestem Głuchy na Kulturę” zadanie dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

„Edukacja, rozwój, aktywizacja osób niepełnosprawnych słuchowo” dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (środki PFRON)

„Żyć bez ryzyka HIV/AIDS zadanie dofinansowane przez Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. w ramach programu „Pozytywnie otwarci”

2013

„Sport niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Rytmy w ciszy” zadanie dofinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Teatr i taniec migany” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Pomoc psychologiczno – terapeutyczna rodzinom osób z uszkodzonym słuchem „Migający psycholog” zadanie dofinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Cichy Turysta” zadanie dofinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Teatr i taniec migany” zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Punkt Informacji i Wsparcia Osób Niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Wojewodę Podlaskiego

„Zajęcia sportowe dla osób niesłyszących” zadanie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

2012

„W zdrowym ciele zdrowy duch” dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Kaktus na ostro” – warsztaty teatralno – kabaretowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób Niesłyszących” dofinansowany przez Wojewodę Podlaskiego

„Sport to zdrowie” – zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Fotografia w ciszy – II edycja” dofinansowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego

„Sport to zdrowie :-)” – zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych słuchowo dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

2011

„Fotografia w ciszy” dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

„Warsztaty teatralne w języku migowym” dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

„Warsztaty rozwojowo aktywizujące dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu” dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Punkt Informacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących” dofinansowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku

„Kursy języka migowego” dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

„Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem programu OpenSource – szkolenie dla osób z wadami słuchu” – dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (środki PFRON)

Skip to content