Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMakerMisja i Cel

NASZA MISJA I CEL

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało  w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym naszej organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących.

Nasze główne zadania to zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym w kontaktach z otoczeniem. W tym celu profesjonalną bezpłatną pomocą służą nasi specjaliści – certyfikowani tłumacze języka migowego (T1), tłumacze wywodzący się ze środowiska osób niesłyszących, a także psycholog, pedagog posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, oraz wykładowcy języka migowego.

Propagujemy również działania zmierzające do integrowania osób z wadą słuchu ze środowiskiem społecznym słyszących poprzez organizowanie różnorodnych nieodpłatnych zajęć m.in. warsztatów fotograficznych, psychologicznych, tanecznych, teatralnych, gry na bębnach etnicznych, zajęć sportowych, zajęć kabaretowych – Kabaret „Kaktus na Ostro” itp. oraz różnorodnych imprez integrujących osoby niesłyszące i słyszące jak np. imprezy taneczne, bale sylwestrowe, imprezy okolicznościowe, ogniska, kuligi, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe itp.

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest organizowanie kursów języka migowego na wszystkich poziomach (podstawowym, doskonalącym, zaawansowanym). Nasze kursy przygotowane są z myślą o wszystkich osobach, instytucjach, czy podmiotach, które są zainteresowane nauką języka migowego i chcą nauczyć się podstawowej komunikacji z osobami z wadami słuchu.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.20/00033/2012

 

 

ZARZĄD SPN „MIG-iem”

  • Prezes – Urszula Minta
  • Wiceprezes – Joanna Małgorzata Zembrowska – Wojno
  • Sekretarz – Justyna Mancewicz
  • Skarbnik – Dorota Sidorowicz
  • Członek Zarządu – Anna Kamińska

 

 

NUMER KRS: 0000381055

 

 

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPN „MIG-iem”

Terenem działań Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo podlaskie.

Nasi tłumacze języka migowego udzielają wsparcia w ramach Ośrodka Rehabilitacji Społecznej Niesłyszących, który mieści się w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 31 pok. 15, 16,17 (I piętro).

Pomoc tłumaczy języka migowego świadczona jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00. Ponadto dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i sobotę w godzinach 15:00 – 19:00 organizowane są spotkania grupowe osób niesłyszących i niedosłyszących.

 

 

OFERUJEMY:

  • Bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego we wszystkich sprawach życiowych.
  • Różnego rodzaju zajęcia grupowe, warsztaty, imprezy okolicznościowe integrujące środowisko ludzi niesłyszących i słyszących.
  • Kursy języka migowego na wszystkich poziomach.

Facebook MigiemOdwiedź nasz profil na Facebooku