E-wizyta w ZUS w polskim języku migowym

E-wizyta w ZUS w polskim języku migowym

Informacja dotycząca obsługi osób z niepełnosprawnością słuchu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - tekst uproszczony Dzięki przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych sposobach komunikacji, ZUS ma obowiązek zapewnić tłumacza PJM, albo SJM, albo dla głuchoniewidomych SKOGN. Pomoc tłumacza dla kogo? Dla osób z trudnością w komunikacji, trwale albo okresowo. Te osoby ustawa nazywa osobami uprawnionymi. Obowiązek zapewnienia tłumacza PJM, albo SJM, albo SKOGN, ZUS wykonuje jak? Głuchy albo głuchoniewidomy, sam wybiera tłumacza. ZUS wzywa tłumacza z rejestru tłumaczy. Głuchy albo głuchoniewidomy, może przyjść z zaufaną osobą. Ty sam wybierasz zaufaną osobę, która ułatwi Ci kontakt. Ważne jest co? Zaufana osoba musi mieć ukończone 16 lat. Pomoc tłumacza PJM, albo SJM, albo SKOGN jest bezpłatna. Podstawą jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przyjmowaniu do pracy osób niepełnosprawnych. ZUS płaci za tłumacza. Tłumacz musi być wpisany do rejestru wojewódzkiego tłumaczy.

Skip to content