Jesteśmy tu, by pomagać.
Stowarzyszenie pomocy niesłyszącym MIG-iem
Więcej o nas

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w marcu 2011 r. z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Celem statutowym naszej organizacji jest wszechstronna działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelowanie barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integracja osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących.

Nasze główne zadania to zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym w kontaktach z otoczeniem. W tym celu profesjonalną bezpłatną pomocą służą nasi specjaliści – certyfikowani tłumacze języka migowego (T1), tłumacze wywodzący się ze środowiska osób niesłyszących, a także psycholog, pedagog posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, oraz wykładowcy języka migowego.

Propagujemy również działania zmierzające do integrowania osób z wadą słuchu ze środowiskiem społecznym słyszących poprzez organizowanie różnorodnych nieodpłatnych zajęć m.in. warsztatów fotograficznych, psychologicznych, tanecznych, teatralnych, gry na bębnach etnicznych, zajęć sportowych, zajęć kabaretowych – Kabaret „Kaktus na Ostro” itp. oraz różnorodnych imprez integrujących osoby niesłyszące i słyszące jak np. imprezy taneczne, bale sylwestrowe, imprezy okolicznościowe, ogniska, kuligi, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe itp.

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia jest organizowanie kursów języka migowego na wszystkich poziomach (podstawowym, doskonalącym, zaawansowanym). Nasze kursy przygotowane są z myślą o wszystkich osobach, instytucjach, czy podmiotach, które są zainteresowane nauką języka migowego i chcą nauczyć się podstawowej komunikacji z osobami z wadami słuchu.

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” posiada wpis w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem 2.20/00033/2012

Skład zarządu SPN MIG-iem

Urszula Minta

Prezes Stowarzyszenia

Joanna Zembrowska-Wojno

Wiceprezes Stowarzyszenia

Tomasz Wojno

Skarbnik Stowarzyszenia

Justyna Mancewicz

Sekretarz Stowarzyszenia

Justyna Niemotko

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Projekty w trakcie realizacji

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem V”

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „”Mig-iem” zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu do udziału w projekcie pn. ”Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem V” Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym PFRON w okresie 01.04.2023r. – 31.03.2026r.

    I okres od 01.04.2023r do 31.03.2024r.

    II okres od 01.04.2024r do 31.03.2025r.

    III okres od 01.04.2025r do 31.03.2026r.

Jeżeli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia i pomocy instruktorów ds. rehabilitacji – tłumaczy języka migowego  w załatwianiu spraw życia codziennego (m.in. udzielanie wsparcia w załatwianiu spraw życiowych m.in.: socjalnych i bytowych, rodzinnych, dotyczących rehabilitacji, zdrowia, edukacji, urzędowych, zawodowych, prawnych, wyjaśnienie zasad pisania podań, pism, wypełniania dokumentów itp., oraz chciałbyś wziąć udział w realizowanych zajęciach grupowych m.in.: 1. Tematyczne spotkania informacyjne, gdzie poruszane będą ważne kwestie dotyczące: „Prawa”, „Bezpieczeństwa”, „Świata wokół nas” 2. Zdrowa kuchnia – wspólne przyrządzanie prostych, zdrowych dań przekąsek, sałatek itp., wymiana receptur i pomysłów na zdrową kuchnię. 3. Zajęcia integracyjno–kulturalne – spotkania i imprezy okolicznościowe m.in. Tłusty Czwartek, Międzynarodowy Dzień Głuchego, Andrzejki, Wigilia itp. 4. Akademia zdrowia - metody zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, promowanie szeroko pojętej profilaktyki, zdrowego stylu życia itp. 5. Zrób to sam, czyli warsztaty rękodzieła - samodzielne tworzenie i ozdabianie różnorodnych przedmiotów użytkowych, tworzenie kosmetyków i świec naturalnych itp. 6. My Głusi - wzrost świadomości BO na temat praw osób Głuchych, Kultury Głuchych i jej przejawów (m.in. historia, sztuka itp.) 7. Interaktywni – zajęcia z zakresu posługiwania się aplikacjami, nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi, pozyskiwanie informacji i załatwianie spraw przez Internet, umiejętności tworzenia i obróbki filmu i fotografii. 8. Porozumienie i komunikacja - usprawnianie komunikowania się BO w języku polskim - gramatyka, krótkie teksty pisane itp. (język polski jest dla niesłyszących językiem obcym).

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO BIURA !!! Zapraszamy codziennie od 08:00 – 16:00 oraz 1 razy w tygodniu do godziny 19.00. Więcej informacji i zapisy w biurze przy ul. Stołeczna 25 lok.U8 15-879 Białystok , e-mail:spn.migiem@gmail.com. Harmonogram Rekrutacja do projektu 01.04.2023r. – 30.04.2023r. Zajęcia indywidualne i grupowe 01.04.2023r. – 01.03.2026r.

Projekty zrealizowane

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem IV” – zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Wehikuł czasu - Głusi na szlaku legend” – zadanie dofinansowane przez Województwo Podlaskie i Miasto Białystok

„Migać każdy może VIII” - zadanie dofinansowane przez Miasto Białystok „Międzynarodowy Dzień Głuchych – impreza kulturalno – rekreacyjna dla osób niesłyszących II” - zadanie dofinansowane przez Województwo Podlaskie za pośrednictwem ROPS ze środków PFRON

„W geście porozumienia” – zadanie dofinansowane przez MKiDN w ramach programu „Edukacja kulturalna”,

„Nie Migam się od Ojczystego” - zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty dodaj do ulubionych. Edycja 2023r”

„Migawki” - zadanie dofinansowane przez Miasto Białystok

„Aktywni kreatywni Głusi II” - zadanie współfinansowane przez Województwo Podlaskie za pośrednictwem ROPS ze środków PFRON

„Aktywny Głuchy Senior III”- zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białystok

„Międzynarodowy Dzień Głuchych – impreza kulturalno – rekreacyjna dla osób niesłyszących 2023” - zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem ROPS ze środków PFRON

GALERIA

„Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzonym słuchem V”

Kontakt

Stowarzyszenie pomocy niesłyszącym MIG-iem

15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 8E

Telefony:

Urszula Minta – 606 251 269

Joanna Zembrowska-Wojno – 797 923 031

email: spn.migiem@gmail.com

Numer rachunku bankowego:

Alior Bank 69 2490 0005 0000 4500 1125 8023